xe cần cẩu đồ chơi

Kiến Đức, H. Đắk R'lấp, T. Đắk Nông (ngay trung tâm thương mại Kiến Đức).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày