đóng tiền trả góp hd bank

Điều kiện và thủ tục Ngân hàng cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ; Ngân hàng nào cho vay vốn sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tốt nhất hiện nay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày