thang rut 3m8

Ly cuối phim không lên án rượu bia là tác nhân gây tai nạn mà chính con người, với sự mất kiểm soát, uống không có trách nhiệm gây.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày