xem chó 1 vnd to won

Các giao dịch phổ biến tại Cửa hàng Vinaphone, Thủ tục cần chuẩn bị đầy đủ. Làm lại sim VinaPhone bị hỏng, mất. CMND (Chứng minh nhân dân). 5 số thuê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày