tin tức về sao hollywood lãi suất ngân hàng chính sách xã hội năm 2018

Từ ngày 01/01/2014 với hóa đơn thanh toán trên 20 triệu theo điều luật số. Tại điều 9 trong điều luật 32/2013 quy định các khoản chi phí được trừ hay không. Trừ những trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt hoặc có chứng từ than.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày