góp vốn liên doanh

Hộ khẩu là một quyển sổ chứa đựng các thông tin cá nhân của các nhân khẩu trong sổ hộ khẩu. Mỗi hộ gia đình đều được nhà nước (Cơ quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày