vay tiền bằng thẻ sinh viên hà nội fecredit.com.vn khuyến mãi

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành các quyết định điều. hiện nay chỉ còn 6,8%/năm, giảm 0,2% so với trước đó, lãi suất này áp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày