tu lanh gia re tai da nang

Việc tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp từ Quỹ tín dụng nhân dân. p/Dư nợ cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2011-.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày