online vnews

Nhà đất bán, bán nhà tại Quận Kiến An: với các loại diện tích, giá bán, địa. Giá: Thỏa thuận Diện tích: 128 m² Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng 22/11/2019.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày