thủ tục đăng ký xe ô tô cũ

Chuyển đến Bạn muốn làm lại chứng minh nhân dân CMND, căn cước. - Bạn mất giấy tờ, bạn cần làm thêm giấy tờ giả để tiện ra đường. CMND.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày