lãi suất ưu đãi tiếng anh là gì

Guide Cho'Gath mùa 9: Cách chơi Cho'Gath, Bảng ngọc bổ trợ và Cách lên. Bảng bổ trợ Cho'Gath. TOP. Kiên Định. Dư Chấn. Sau khi bất động 1. Ngọc siêu cấp Dư Chấn có khả năng tăng chống chịu cho Cho'Gath cực.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày