cách ứng tiền sim việt nam

Đại số 9 ôn tập chương 1, chương căn bậc hai Chương 1: Căn bậc hai Đề kiểm tra. Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày