homecredit đăng nhập

Một ngân hàng vừa có thông báo chỉ cần khách hàng gửi tối thiểu 100. 6 tháng, 12 tháng và 15 tháng, tương ứng với mỗi kỳ hạn là mức lãi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày