sim viettel tu quy giua

có nhiều nguyên nhân dẫn đến đi tiểu nhiều lần ở người già, người bệnh lên. trong bữa tối sẽ dấn đến đi tiểu nhiều vào ban đêm; Sử dụng nhiều thuốc Tây,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày