vay tien mat

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên - Thường Tín - TA018 làm việc tại Hà Nội. Ngành.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày