vay von kinh doanh ko can the chap dịch vụ làm chứng minh nhân dân nhanh tại tphcm

Thời gian vay linh hoạt lên đến 15 năm; Số tiền cho vay lên đến 100% giá trị xây sửa; Phương thức trả nợ:. Hồ sơ vay vốn. ​. Phương án sử.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày