lãi suất quá hạn thẻ tín dụng fe credit kiem tra dung luong mobi phone

Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm là mẫu báo cáo dùng cho cơ quan hành chính nhân sự. Đây là mẫu báo cáo giúp quản lý các loại tài sản cố định tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày