đăng xuất messenger

Cô gái trẻ gây sốt với màn đếm tiền nhanh và chuẩn đến mức máy móc cũng phải. như tìm kiếm tài năng hay thi đếm tiền gì đó, tôi nhất định sẽ vote cho cô ấy!. chức những khoá học sử dụng máy tính một cách nhanh chóng và chính xác.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày