phí làm sim mới viettel

Bổn văn chuyển tự Baidu Tieba, nguyên sang tác giả yhablt. Nhân thập phần thích 《 dùng cái gì sanh tiêu mặc 》 tiểu thuyết cùng phim truyền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày