vay nong trong ngay tai thai binh

Hướng dẫn cách lập Sổ theo dõi tài sản cố định và CCDC tại nơi sử dụng,. Ghi tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ, Ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ, Ghi chú.. Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày