ngân hàng tmcp phương đông tuyển dụng

Hướng dẫn cách chơi Zed, bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ Zed Rừng Sốc Điện. Bảng bổ trợ; Cách lên đồ; Cách tăng kỹ năng; Phép bổ trợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày