mất cà vẹt xe không chính chủ vay tư nhân không thế chấp - vay tư nhân không thế chấp:

Siêu thị Điện máy XANH 303 Quốc lộ 51, Đồng Nai khai trương ngày 25/05/2019 phục vụ nhu cầu mua sắm, trải nghiệm sản phẩm điện máy đến khách hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày