vay tien tieu tet - vay tien tieu tet:

ộp pà gang nam sì tai( gangnam style). vu nguyen. bài này nói về vụ tiên đoán j ở năm 2012 ák. Read more. ộp pà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày