gấp tiền hình ngôi sao

Nóng tai phải báo hiệu điều gì ngay sau đây nhé.. Tai trái bị đỏ trong khoảng từ 5h – 7h: Có người đang âm thầm để giúp đỡ mình, sẽ có tin vui trong vài ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày