vay tien nong tu nhan o binh duong

Kế toán Đức Minh giới thiệu dạng bài tập các khoản tạm ứng có lời. Ứng trước tiền cho người bán : 15.000.000.. Mang tài sản đi cầm cố:

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày