dáng đứng bến tre thanh thúy

Thanh toán hóa đơn tiền điện. Thanh toán hóa đơn. toán hóa đơn tiền điện. Chọn Tỉnh/Thành phố *. Số điện thoại người thanh toán *. Quý khách có mã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày