24hh tin tuc sổ hộ khẩu bị rách

Read Chap 25 from the story [VKook][Ngược Tâm]-GAY by LacNguyet- (Lạc Nguyệt) with 23227 reads. vkook, jungkook, taekook. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày