tra vận đơn viettel post ngan hàng ocb - ngan hàng ocb:

Chỉ cần 1 cú pháp gọi hay nhắn tin là bạn có thể ứng tiền mạng Viettel được từ. Cách đăng ký dịch vụ ứng tiền Viettel nhanh chóng qua 911, 9118 (Từ 5k, 10k,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày