petrolimex tien giang tuyen dung

Tổng số liên kết π và vòng ứng với công thức C5H12O2 là: A. 0.. Số oxi hóa của các nguyên tử cacbon tính từ phái sang trái có giá trị lần lượt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày