chương trình 60 giây ngày hôm nay

Mặc ngắn lại ngồi hớ hênh, Hari Won kém sang, Hà Tăng lộ hàng. Váy ngắn là một trong những ”vũ khí thời trang” để các người đẹp Việt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày