theế giới di động tuyển dụng gia sim viettel

Với nhiều chính sách ưu đãi vay tiền dành cho người dân có hộ khẩu hoặc thường trú tại An Giang, thủ tục đơn giản, nhanh chóng dưới đây.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày