mặt bằng cần thơ

Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ vay tín chấp 200 triệu đồng đối với các. Số tiền lãi này sẽ giảm dần theo dư nợ gốc bạn trả góp hàng tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày