cho vay lãi suất bao nhiêu thì phải đi tù

Chuyển đến Quy trình vay đáo hạn thẻ Fecredit - Số tiền bạn có không đủ trả ngân hàng liên hệ. thông tin về dịch vụ đáo hạn thẻ Fecredit, các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày