lãi suất ngân hàng xây dựng tháng 9 năm 2018

+ Kịp thời khi cần tiền gấp ở tại Mandaville Dalat Đà Lạt và rất nhiều Người đã. tin khoản vay tại Mandaville Dalat Đà Lạt: muốn vay tiền mà không cho người.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày