toán tính nhanh lớp 6

Đã bao giờ bạn nghe thấy khái niệm lãi gộp trong kinh doanh?. Lãi gộp là số tiền lãi thu được sau khi lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày