thu tuc lam giay chung minh nhan dan vay tiền qua cmnd và bằng lái xe

Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý;. GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ LÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày