lai suat cho vay hien nay cua ngan hang agribank

Nhu cầu chi tiêu ngày càng gia tăng và bạn muốn tìm giải pháp để ngay lập tức giải quyết các nỗi lo tài. Số tiền vay tiêu dùng không thế chấp bạn muốn?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày