shop tiền thế giới

Khi chỉ có nhu cầu vận chuyển hàng ngắn hạng. Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm, Bảng giá cho thuê xe tải theo ngày được cập nhật liên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày