hỗ trợ vay mua nhà thương mại violet

Tư tưởng chính trị của Vôn - Te. Tác giả: Nguyễn Thị Hà - GV Khoa LLCT - Đăng ngày: 06 Tháng 11 2014 . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày