kiem tra hop dong home credit

Dịch vụ vay tiền tại ngân hàng với các sản phẩm vay mua nhà trả góp, vay mua xe, vay tiêu. sử dụng và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng bằng cách áp dụng lãi suất tính tiền lãi.. Cách tính lãi suất vay tiền ngân hàng trả góp - ảnh minh họa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày