cách tính ngày hoàng đạo cu quen anh vay di

Chi trả khoản góp hàng tháng trong trường hợp nằm viện tối thiểu 7 ngày do. tại Home Credit, khi ký kết hợp đồng vay tiền mặt mới và hoàn tất 06 kỳ trả góp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày