điểm đăng ký sim viettel tai ha noi

Đáo hạn ngân hàng còn có thể hiểu là gia hạn thêm thời gian vay vốn của. rút sổ để sang tên, tách sổ hay hợp nhất sổ để bán, hoặc sang tên người khác vay,…. NamvietBank cung cấp dịch vụ đáo hạn ngân hàng, giải chấp tài sản, đảo nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày