bảng giá lãi suất ngân hàng 2018

Vay tiêu dùng không cần tài sản bảo đảm dành cho khách hàng công tác trong. Đầu tư để tỏa sáng với Gói vay làm đẹp Beauty Up, quý khách hàng nhanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày