khoản vay trung hạn là bao nhiêu năm

Bạn muốn mua tủ [Am]lạnh, Đến [G]điện máy [C]xanh. Bạn muốn mua xe [C]lăn, Đến điện máy [G]xanh. Bạn muốn mua cặp [Am]nạng, Đến [G]điện máy [C]xanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày