ngân hàng sacombank homecredit vay vốn

Đây là loại bảo hiểm cho chính tài sản đảm bảo của người vay như nhà,. Ví dụ: Tài sản thế chấp là cơ sở kinh doanh, nhà xưởng, dãy nhà trọ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày