bản đăng ký cá nhân năm 2018

Tính năng Tin trên Facebook tạo điều kiện để bạn chia sẻ ảnh và video với bạn bè và người theo dõi mình. Tin sẽ hiển thị trong 24 giờ cho đối tượng bạn đã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày