song tính cao h edit

Mọi người thường gọi thủ tục chuyển hộ khẩu là cắt khẩu và nhập khẩu.. Bước 1: Công dân thuộc các đối tượng nêu trên chuẩn bị hồ sơ gồm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày