cách tính giá vốn hàng gia công

Báo Tiền phong tròn 65 tuổi · Báo Tiền phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS HCM được tặng Huân chương Lao động hạng Ba dịp kỷ niệm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày