bưu điện thành phố hải dương

Com chuyên tư vấn các dịch vụ về chứng minh thư, làm thẻ.... DỊCH VỤ LẤY NHANH HỘ CHIẾU - THẺ CĂN CƯỚC TẠI HÀ NỘI ! Hotline: 0984.397.510.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày