số sim hợp tuổi 1995

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa mua được xe do chưa thể tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng do thiếu hiểu biết về thủ tục mua xe tải trả góp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày